วันที่: 29 ม.ค. 2567

ตำแหน่งที่ตั้ง: Bangkok, Thailand

บริษัท: inchcape

 


 

 

ลักษณะงาน

- เป็นผู้ช่วยทีมช่างดูแลงานซ่อม งานวิเคราะห์ ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่จากัวร์และแลนด์โรเวอร์กำหนด
- ดูแลตู้เครื่องมือ สถานที่ซ่อม ให้สะอาด เป็นระเบียบและพร้อมใช้งานเสมอ
- เข้ารับการอบรมตามที่บริษัทกำหนด
- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์, ช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (เพศชาย)
- สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)
- ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์

 

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทุกคนจะได้รับการพิจารณาสำหรับการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ ถิ่นกำเนิด หรือความทุพพลภาพ