Specjalista ds. Standardów Sieci Dealerskiej i Elektromobilności

Date: 8 Jul 2024

Location: Warsaw, Poland

Company: inchcape

 

Obowiązki:

 

· Przygotowywanie i wdrażanie standardów dla sieci dealerskiej w oparciu o wytyczne JLR

· Przeprowadzanie audytów i oceny dealerów w celu zapewnienia zgodności ze standardami producenta

· Współpraca z dealerami w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy i wdrażania działań korygujących

· Szkolenie dealerów w zakresie standardów i procedur

· Opracowywanie raportów i analiz dotyczących wyników sieci dealerskiej

· Współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia spójności standardów

· Utrzymywanie na bieżąco wiedzy na temat najlepszych praktyk w zakresie zarządzania siecią dealerską

· Badanie trendów i technologii związanych z elektromobilnością

· Opracowywanie i wdrażanie polityki wspierającej elektromobilność w sieci dealerskiej

· Prowadzenie procesu rekrutacji, oceniając kandydatów pod kątem ich kwalifikacji, doświadczenia i dopasowania do strategii JLR

· Wsparcie dealerów w ich działalności i przygotowywaniu projektów budowalnych

 

Wymagania:

 

· Wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie zarządzania, biznesu lub marketingu

· Doświadczenie w pracy z siecią dealerską

· Umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia

· Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji

· Doskonałe umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

· Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

· Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 

Dodatkowe atuty:

 

· Doświadczenie w audytach lub ocenach

· Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

· Znajomość branży automotive

 

 

Aplikując na niniejsze ogłoszenie Kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przekazanie i nieodpłatne przetwarzanie przez administratora Inchcape JLR Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie danych osobowych zawartych w referencjach, dyplomach i innej dokumentacji na potrzeby weryfikacji kwalifikacji zawodowych i wykształcenia oraz dotychczasowego zatrudnienia. Zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.